| Grup Yorum Bir Kez Daha Harbiye'deydi
Grup Yorum; kavgan覺n, sevdan覺n, hasretin ve umudun t羹rk羹leriyle bir kez daha Harbiye A癟覺k Hava Tiyatrosu'nda dinleyicileri ile bulutu.

25 Austos Cumartesi g羹n羹 yap覺lan konserin balama saatinden 1 saat 繹nce uzun kuyruklar覺n olutuu Harbiye'de b羹t羹n kitlenin i癟eri girmesiyle Yorum, saat 21.15'te alk覺lar eliinde sahnedeki yerini ald覺. Grev tart覺malar覺n覺n g羹ndemde olduu bu s羹re癟te Yorum "Madenciye A覺t" t羹rk羹s羹yle b羹t羹n i癟ileri selamlayarak konserine balad覺. ‘Bir tas yemek biraz ekmek' i癟in en zor koullarda 癟al覺an yeralt覺ndaki maden i癟ilerinden d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺ndaki dostlara seslerini duyurmak istediklerini s繹yleyen Yorum, g羹ndemi ileyen repertuar覺yla dinleyicisinin kar覺s覺ndayd覺.

Alk覺lar覺n, 覺sl覺klar覺n, y羹rek at覺lar覺n ayn覺 notalarda birletii "Uurlama" t羹rk羹s羹n羹 6 bin kii hep bir a覺zdan cokuyla s繹yledi.Yorum 羹yeleri taraf覺ndan yap覺lan konumada "Da gibi hasretle douyoruz yang覺nlar i癟inde kavrulmu vatan topraklar覺na. Hasretimiz ki ad覺 sosyalizm; hasretimiz ki ad覺 繹zg羹r vatan.

Ve biliyoruz ki, bir kez olsun selamlamad覺覺m覺z dostlar覺m覺zla ayn覺 ekmek i癟in, ayn覺 hasret i癟in, ayn覺 h羹rriyet i癟in 繹lebiliriz. Bunun g羹c羹 ile hissediyoruz ki, ger癟ek dostlar hep yan覺 ba覺m覺zda, aram覺zda…

...zg羹rl羹羹, sadece ruhu k繹le olmayanlar覺n hayk覺rabileceini bilerek hayk覺ral覺m t羹rk羹lerimizi. Yoksulluumuz ve a癟l覺覺m覺z gibi umudumuz ve sevdam覺z da b羹y羹s羹n" s繹zleri alk覺larla kar覺land覺.

"Evindar" t羹rk羹s羹 s繹ylenirken sinevizyonda a癟l覺覺n, yoksulluun, 癟ocuk g繹zlerine yans覺y覺覺n覺 g繹steren fotoraflarla 繹fke bir kez daha dalad覺 y羹rekleri. T羹rk羹n羹n ezgileriyle birleen g繹r羹nt羹lerde 癟ocuklar覺m覺z覺n a癟, ac覺l覺, masum bak覺lar覺, bir癟ok duyguyu yaatt覺rd覺 herkese. "B羹y羹 de babam sana" t羹rk羹s羹 s繹ylenirken bir anne kuca覺ndaki bebeine s覺ms覺k覺 sar覺larak alad覺. Belki de t羹m annelerin 癟ocuklar覺 i癟in duyduu kayg覺y覺, bir tek bu kare bile anlatmaya yetiyordu. T羹rk羹n羹n hemen bitiminde "D羹nyay覺 size vereceiz 癟ocuklar. Sizin olacak d羹nya. Afganl覺 癟ocuk a癟l覺覺 r羹ya bilecek uyand覺覺nda. Irakl覺 癟ocuk bomba sesleriyle uyanmayacak, g羹zel g羹l羹l羹 癟ocuklar覺m覺z覺n umudu f覺s覺ldayaca覺z kulaklar覺na" diye seslendi Yorumcular ve Ahmet Arif'in kaleminden ony覺llard覺r dilden dile dolanan "Adilo Bebe" s繹ylendi.
"Vurmular Yiitleri c Y羹rekten 覺kar m覺?" diye soran t羹rk羹n羹n ard覺ndan t羹m kitle tek bir a覺zdan cokuyla "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" slogan覺yla yan覺t verir gibiydi.
Sincan F Tipi'nden yeni tahliye olan 襤hsan Cibelik'in sesinden "M覺sri K覺z"la halaya duran kitle, Erdal Bayrakolu'nun t羹rk羹s羹yle horon tepti. Halaylar, horonlar ve Orta Anadolu kar覺lama oyunlar覺n覺n oynand覺覺 b繹l羹m羹n ard覺ndan Che ile simgeleen k覺z覺l y覺ld覺zl覺 berelerini takan Yorum 羹yeleri uzun s羹re alk覺land覺. Sahnedeki ekranda Che'nin resminin g繹r羹nmesiyle birlikte 覺sl覺klara alk覺lar kar覺t覺. Che'yi anlatan Commandante t羹rk羹s羹 s繹ylenirken yumruklar zafer iaretleri hep havada kald覺.

Son g羹nlerde artan ovenizm ve milliyet癟ilik dalgas覺na deinen Yorum "Bu sald覺r覺lara en iyi cevap halklar覺n kardeliidir" diyerek " D羹nya Halklar覺 Kardetir" mar覺n覺 seslendirdi. Her 羹lkeye ait g繹r羹nt羹lerin yer ald覺覺 sinevizyon g繹steriminde Ho Amca'dan Stalin'e, Lenin'den Mahir'e bir癟ok 繹nder de selamland覺. Mahir ayan'la tek tipleri, k覺z覺l bayra覺 birletiren g繹r羹nt羹 dakikalarca ayakta alk覺land覺. Ve dakikalarca "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava" slogan覺 a覺z dolusu hayk覺r覺ld覺. Sosyalizmin vurgusunu yapan Yorum t羹m kitleye sosyalizmin cokusunu yaatt覺. Devrimi ger癟ekletiren 羹lkelerin g繹r羹nt羹lerinden sonra Mahir'in fotoraf覺n覺n ekrana yans覺mas覺 "D羹nya halklar覺na devrim s繹z羹m羹z var" iar覺n覺 癟ar覺t覺rd覺, ve devrimin T羹rkiye i癟in ka癟覺n覺lmaz bir ger癟ek olduu vurguland覺. Bu vurguyla konsere ara verildi.

Halaylarla balayan ikinci b繹l羹mde Yasemin G繹ksu sahneye 癟覺karak 1999 Depremini konu alan "Sesimi Duyan Var m覺?" t羹rk羹s羹n羹 seslendirdi. Halklar her yerde a癟l覺a, 繹l羹mlere, zul羹mlere mahkum b覺rak覺lm覺lard覺r. Depremlerde can覺 yanan, binlerce insan覺n覺 enkaz alt覺nda kaybeden yoksul T羹rkiye halklar覺n覺n ac覺lar覺ndan L羹bnan halk覺n覺n ac覺lar覺na, Badattaki halk覺n 癟覺l覺覺na kadar halklar覺n sesi yank覺land覺 t羹rk羹lerde.Arap癟a okunan"Beyrut" t羹rk羹s羹yle L羹bnan halk覺n覺n a覺d覺 dile geldi, 襤smail Y覺ld覺z'覺n okuduu "Ge癟it Yok" iiriyle Irak halk覺n覺n sesi ve t羹m bu ac覺lar覺n sorumlusu g繹sterildi: "Su癟lu malum: Emperyalizm."

Halklar覺n ac覺s覺 kadar emperyalizme 繹fke de dile getirildi ve verilen m羹cadelenin umudu vurguland覺. Ve bu m羹cadele yolunda tutsak d羹enler, 繹zg羹r tutsaklar "Mapushane emesi"yle selamland覺.

Hayat覺n i癟inde demlenip hayat覺n ger癟eklerinden s羹z羹lm羹t羹r Yorum t羹rk羹leri.... Bu nedenledir ki konsere kat覺lan binlerce kii, kendinden bir eyler buldu. Hi癟 bitmeyen Cemo tezah羹rat覺ndan sonra sahneye davet edilen Hilmi Yaray覺c覺 ile Cemo hep birlikte seslendirildi. Yakla覺k 6 bin kiilik "Yorum korosu" elik etti Cemo'ya. Ve Yorum konserlerinin vazge癟ilmez klasii "Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" mar覺 son s繹ylenen marlardan biriydi. Temsili y羹r羹y羹羹n yap覺ld覺覺 marta kitle ayaa kalkarak ve yumruunu kald覺rarak elik etti.
ocuklar覺 sahneye davet eden Yorum, 癟ocuklarla birlikte av Bella mar覺n覺 s繹yleyerek konserini bitirdi. Saat 24.30'da sona eren konserde T羹rk癟e'den K羹rt癟e'ye, Lazca'ya, Arap癟a'dan 襤spanyolca'ya bir癟ok dilden t羹rk羹ler s繹ylenirken halklar覺n kardelii vurgusu yap覺ld覺. 襤lgi 癟eken bir baka yan ise konsere kat覺lanlar覺n renklilii idi. Halk覺n her kesiminden kat覺lanlar vard覺. T羹rk羹ler aras覺nda yap覺lan sinevizyon g繹sterileri hem konsere renk katt覺 hem de cokuyu art覺rd覺. Binlerce izleyici "T羹rk羹ler Susmaz Halaylar S羹rer" sloganlar覺yla, Grup Yorum'un t羹rk羹leriyle y羹reklerine a覺lanan umutla, cokuyla Harbiye'den ayr覺ld覺. Harbiye bir kez daha Grup Yorum'un binlerle birlikte hayk覺rd覺覺 umudun t羹rk羹leriyle 癟覺nlad覺.
2007.09.01
Bu yaz覺 2782 kez okundu
Geri D繹n