| G羹lnihal Y覺lmaz An覺ld覺
l羹m orucunun 95. ehidi G羹lnihal Y覺lmaz Bursa'da Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan mezar覺 ba覺nda an覺ld覺.

HC taraf覺ndan yap覺lan anma 26 Austos 2007 tarihinde saat 13.00'da mezar覺 ba覺nda sayg覺 duruuyla balad覺.
Sayg覺 duruundan sona bir iir okundu ve G羹lnihal Y覺lmaz'覺n m羹cadele yaam覺n覺 繹zetleyen bir konuma yap覺ld覺.
"G羹lnihal Y覺lmaz l羹ms羹zd羹r!" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 anma Grup Yar覺n'覺n G羹lnihal Y覺lmaz'覺n mezar覺 ba覺nda s繹yledii marlarla son buldu.


GLN襤HAL YILMAZ ANLATIYOR:

"Bug羹n h羹crelerde bir irade sava覺 s羹r羹yor. ...
Bask覺n覺n, s繹m羹r羹n羹n olmad覺覺, 繹zg羹rce 羹reteceimiz, paylaaca覺m覺z bir 羹lkede yaaman覺n hayal olmad覺覺n覺 biliyoruz. ...
Bug羹n biz, paylaman覺n ve fedakarl覺覺n 繹rnei olduumuz i癟in bizi yok etmek istiyorlar. Bug羹n biz, hakl覺 olanlar覺n, inan癟lar覺n覺 kararl覺l覺kla savunduklar覺 zaman asla yenilmeyeceinin 繹rnei olduumuz i癟in bizi yok etmek istiyorlar. Bug羹n biz umut dolu olduumuz ve umutlar覺m覺z覺 hayat覺m覺zla b羹t羹nletirdiimiz i癟in bizi yok etmek istiyorlar. Asla baaramayacaklar. Asla baaramayacaklar."

G羹lnihal Y覺lmaz, 5. 繹l羹m orucu ekibinde yer alan direni癟ilerden biriydi.
18 Haziran 2001'de K羹tahya hapishanesinde 繹l羹me yatt覺.
Direniin 95. ehidi olarak 繹l羹ms羹zleti.
G羹lnihal Y覺lmaz yolda覺m覺z, 13 y覺ld覺r bu m羹cadelenin i癟indedir. 34 ya覺ndayd覺 ehit d羹t羹羹nde. erkez milliyetinden olan yolda覺m覺z, Ankara niversitesi Hukuk Fak羹ltesi'ndeyken gen癟liin m羹cadelesi i癟inde yerald覺. K覺sa s羹rede bulunduu birimin sorumluluunu 羹stlendi. Baland覺覺 eye t羹m y羹rei ile balanan bir yap覺s覺 vard覺. M羹cadele y覺llar覺nda bir 癟ok kez ikencelerden ge癟irildi. Her seferinde ifade vermeden 癟覺kt覺 ikencehanelerden. 襤kenceciler ona boyun ediremediler.
Legal, illegal 癟eitli alanlarda 癟al覺t覺, sorumluluklar ald覺.
17 Temmuz 1993'te g繹zalt覺na al覺nd覺 ve uzun tutsakl覺k y覺llar覺 balad覺.
Hapishanelerde de boyun ememe geleneinin s羹rd羹r羹c羹s羹 oldu. Bulunduu hapishanelerde tutsaklar 繹rg羹tlenmemizde 癟eitli d羹zeyde y繹netici olarak g繹revler ald覺. 19-22 Aral覺k katliam覺 s覺ras覺nda anakkale hapishanesindeydi. Kendini feda etmeye haz覺rd覺 o da. l羹m orucuna ba覺ndan itibaren g繹n羹ll羹yd羹. 5. Ekiplerde 繹l羹me yatt覺.
Yoldalar覺 i癟in, halk覺 i癟in, hareketi i癟in hi癟 bir fedakarl覺ktan ka癟覺nmad覺 devrimci yaam覺 boyunca. Bu sonuncu fedakarl覺k ise, onun i癟in fedakarl覺ktan 繹te bir g繹revdi. "dediimiz bedellerin kar覺s覺nda t羹m halk覺n mutluluu var. T羹m d羹nya halklar覺n覺n y羹kselecek morali var. Sovyetler'de, Vietnam'da, in'de, K羹ba'da ve d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda devrim hayalleri kuranlar覺n, devrimi yaatmak i癟in kan-ter d繹km羹 olanlar覺n g繹zlerinin 覺覺lt覺s覺, umutlar覺n覺n y羹k羹 var" diyordu.
H羹cre h羹cre erirken, g羹n g羹n 繹l羹me y羹r羹rken, halklar覺n mutluluunu, moralini d羹羹nerek mutlu, huzurluydu.

G羹lnihal Y覺lmaz 7 y覺l s羹ren irade sava覺nda 95.ehidimiz olarak 繹l羹ms羹zleti. G羹lnihal yaam覺 boyunca m羹cadelesiyle anlatm覺t覺 devrimcilii .l羹m Orucu direniinde de g羹n g羹n 繹l羹me s羹rd羹rd羹羹 direniiyle anlatt覺.
7 y覺l s羹ren direniimiz zaferle noktaland覺.Bug羹n g繹revimiz direniimizin somut kazan覺mlar覺n覺n kar覺l覺覺n覺 bulmas覺 i癟in m羹cadele etmek.Verilen s繹zlerin takip癟isi olmak
G羹lnihaller, Semralar tarihi direnenlerin yazd覺覺n覺 bir kez daha g繹sterdiler Anadolu Halklar覺na.
2007.09.01
Bu yaz覺 2781 kez okundu
Geri D繹n