| Bu lkede Demokrasi Olmad覺覺n覺 Hayk覺r覺yoruz
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi se癟im 癟are deil dedikleri i癟in halen tutuklu bulunan 42 arkadalar覺n覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istemeye devam ediyor.

Her hafta Galatasaray Lisesi 繹n羹nde yapt覺klar覺 eyleme 25 Austos g羹n羹 de saat 13.00'de yapt覺klar覺 eylemle devam eden HC'l羹ler "Se癟im are Deil Dedikleri 襤癟in Tutuklanan 42 Kii Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺 a癟t覺lar.
Ankara'daki m羹dahaleden resimlerin de a癟覺ld覺覺 eylemde bas覺n metnini Semiha Eyilik okudu. Olu Ankara'daki m羹dahalede tutuklanan ve kendisi de g繹zalt覺na al覺n覺p yaralanm覺 olan Eyilik a癟覺klamada "bu 羹lkede yarg覺n覺n ba覺ms覺zl覺覺ndan demokrasiden s繹z edilecekse ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi talebi ile halen tutuklu bulunan 42 kii derhal serbet b覺rak覺lmal覺. Ankara'da halk覺n demokrasi ve ba覺ms覺zl覺k talebine azg覺nca sald覺ran sokak ortas覺nda alenen ikence yapan ve yapt覺ranlar hesap vermelidir" dedi.
A癟覺klama alk覺lar ve "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n, Demokrasi 襤stemek Su癟 Deildir, Ba覺ms覺zl覺k 襤stemek Su癟 Deildir" sloganlar覺 ile bitirildi.


Bu lkede Demokrasi Olmad覺覺n覺 Hayk覺r覺yoruz

16 Temmuz'da Ankara'n覺n g繹beinde se癟im 癟are deil dedikleri i癟in polisin vahice sald覺r覺s覺na urayan HC'l羹ler her yerde bu hukuksuzluklar覺 anlat覺yorlar. Ankara Adliyesi 繹n羹nde 24 Austos Cuma g羹n羹 saat 12.30'da bir araya gelen HC 羹yeleri tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi.

"Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi 襤stedikleri 襤癟in Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" yaz覺l覺 pankart a癟an HC'l羹ler yap覺lan ikenceleri belgeleyen fotoraflar覺 ta覺d覺lar. S覺k s覺k "Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi 襤stemek Su癟 Deildir", "Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye", "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺 atan HC 羹yeleri ad覺na a癟覺klamay覺 Didem Akman yapt覺.

Akman, son g羹nlerde artan polis iddetine deinerek Hakk覺n覺 arayanlar覺n, d羹羹ncelerini a癟覺klayanlar覺n, iini yapanlar覺n bu 羹lkede g羹venlik g羹癟lerinin sald覺r覺s覺na urad覺覺n覺 s繹yleyen Akman, Bunlar覺n yaand覺覺 bir 羹lkede demokrasiden hukuktan bahsedilemeyeceini s繹yledi. Her y繹nden emperyalizme ba覺ml覺 bir 羹lkede yaad覺覺m覺za vurgu yapan Akman, akarsular覺m覺z覺n bile sat覺ld覺覺na dikkati 癟ekti.

Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi istemenin su癟 olmad覺覺n覺 s繹yleyen Akman, 3 Eyl羹l'de olacak olan mahkemeye 癟ar覺 yapt覺. Tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in toplad覺klar覺 imzalar覺 31 Austos Cuma g羹n羹 Adalet Bakanl覺覺na g繹ndereceklerini s繹yleyen Akman, 31 Austos g羹n羹 12.30'da Y羹ksel Caddesi'nde yaanan hukuksuzlua tepki g繹sterip tutsaklar覺 sahiplenmeye 癟a覺rd覺.


BAIMSIZ TRK襤YE MCADELES襤 TUTUKLAMALARLA ENGELLENEMEZ

24 Temmuz Pazar g羹n羹 saat 17.00'df K覺lahan Meydan覺'nda Ankara'da tutuklanan 42 kiinin serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

"Se癟im are Deil Dedikleri 襤癟in Tutuklananlar Serbest b覺rak覺ls覺n" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada "Tutuklamalar Serbest B覺rak覺ls覺n", "Ne AB Ne ABD Ba覺ms覺z T羹rkiye ", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 ile balayan a癟覺klamay覺 HC ad覺na Aye KAYTAN okudu.
KAYTAN a癟覺klamas覺nda; "d羹zen partilerinin ony覺llard覺r halk覺 aldatt覺覺n覺, oyalad覺覺n覺 hayk覺rd覺lar.
Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi istediler, bunun i癟in halk覺 m羹cadeleye 癟a覺rd覺lar.
Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi talebini hayk覺rmak i癟in Meclis 繹n羹ne y羹r羹mek istediler.
16 Temmuz g羹n羹 Ankara'da "se癟im 癟are deil" diyen 200 kii polisin vahice sald覺r覺s覺na urad覺. Kan i癟inde kalmayan, bir yerleri yaralanmayan neredeyse yoktu. 襤kenceler g繹zalt覺nda, hatta mahkeme koridorlar覺nda dahi s羹rd羹. 襤kencelere ahl璽ks覺zca tacizler elik etti. AKP'nin polisi meru, demokratik eyleme vahice sald覺rd覺, onlarca kii yaraland覺, bir kii komada, 154 kii g繹zalt覺na al覺nd覺, 87'si tutukland覺. Hapishane giriinde ve sonraki g羹nlerde sald覺r覺lara maruz kald覺lar, falaka gibi ikencelerden ge癟irildiler.
Ankara'da yaanan sald覺r覺 sadece HC'e y繹nelmemitir; bu 羹lkede ba覺ms覺zl覺k isteyen, demokrasicilik oyununun kar覺s覺nda ger癟ek demokrasiden yana olan herkes o g羹n gaz bombal覺, coplu sald覺r覺ya maruz kalm覺t覺r. Meydanda polisin balat覺p, mahkeme salonlar覺nda yarg覺n覺n s羹rd羹rd羹羹, F Tiplerinde ikenceci gardiyanlar覺n devrald覺覺 bu sald覺r覺, halk覺 mahkum etmeye 癟al覺t覺klar覺 burjuva siyaset anlay覺覺n覺 reddedenleri cezaland覺rma, "ibret-i alem" yaratma sald覺r覺s覺d覺r. Bu oyunun kar覺s覺na hi癟bir g羹c羹n 癟覺kmas覺na tahamm羹l羹 yoktur sistemin. Boaz覺na kadar ibirlik癟ilik bata覺nda g繹m羹l羹 olan iktidar, bu ger癟ein hayk覺r覺lmas覺ndan iddetle korkmaktad覺r. Demokrasiyi, halk覺n iradesini sand覺a s覺k覺t覺rmaya 癟al覺an sistem, halk kendi iradesini ortaya koymak istediinde de zor ara癟lar覺 ile kar覺s覺na 癟覺kmakta ve vahice sald覺r覺ya ge癟mektedir. Ba覺ms覺zl覺k istemek, bu 羹lkede en b羹y羹k su癟lardan biridir. Kendine "ulusalc覺" diyen d羹zeni癟i kesimlerin, kontrac覺lar覺n bu t羹r s繹ylemlerini kastetmiyoruz elbette. Herkes onlar覺n ba覺ms覺zl覺k s繹yleminin sahte olduunu bilir. As覺l susturulmas覺 gereken, ony覺llard覺r bu 羹lkede ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesinin temsilcisi olan devrimcilerdir, ger癟ek anti-emperyalistlerdir.
Ba覺ndan itibaren, 87 kiinin neden, hangi hukuki gerek癟elerle tutukland覺klar覺n覺 sorduk. 襤ktidar ve yarg覺 cephesinden sorumuza hi癟bir cevap gelmedi. Adeta b繹yle bir olay yaanmam覺t覺. Bayanlar覺 ay覺r覺p erkekleri tutuklayan "ilgin癟" ve bir o kadar da hukuki temelden yoksun bir yarg覺 karar覺 yokmu gibi yap覺ld覺. Avukatlar覺n yapt覺klar覺 itirazlar覺 羹zerine, 87 kiiden 45'i ge癟tiimiz haftalarda tahliye edildiler. 42 kiinin tutukluluu ise h璽l璽 devam ediyor. Bug羹n Sincan 'F' tipinde 42 arkada覺m覺z hukuksuz bir ekilde tutulmaktad覺r. G繹r羹ld羹羹 gibi batan sona bir hukuksuzluk vard覺r. G繹zalt覺na al覺nmalar覺 hukuksuz olanlar覺n, tutuklanmalar覺, serbest b覺rak覺lmamalar覺 da hukuksuzdur. Ortadaki a癟覺k hukuksuzluun 癟繹z羹m羹 yarg覺lananlar覺n bir k覺sm覺n覺 serbest b覺rakmak deildir. Yarg覺lananlar覺n t羹m羹 serbest b覺rak覺l覺p haklar覺nda beraat karar覺 verilmeli ve as覺l su癟lular; ikence yapanlar, lin癟 giriimlerinde bulunanlar, kafa-kol-kemik k覺ranlar yarg覺lan覺p cezaland覺r覺lmal覺d覺r. Bu m羹cadeleyi bask覺larla, yasaklarla engellemeye 癟al覺anlara kar覺 bir kez daha hayk覺r覺yoruz. Ba覺ms覺z T羹rkiye m羹cadelemizi sald覺r覺larla engelleyemezsiniz, bu sald覺r覺lar bu 羹lkede demokrasi olmad覺覺n覺n g繹stergesidir. Bu 羹lkenin vatanseverlerini, bu 羹lkenin devrimci-demokratlar覺 derhal serbest b覺rakmal覺d覺r" diyerek bitirdii a癟覺klamaya 25 kii kat覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺 sloganlar ve alk覺larla saat 17.30'da sona erdi.
2007.08.27
Bu yaz覺 2671 kez okundu
Geri D繹n