| Antalya'da Kamu Emek癟ileri A癟覺klamas覺
Antalya'n覺n K覺lahan Meydan覺'nda 24 Austos Cuma g羹n羹 Kamu Emek癟i Sendikas覺 Konfedarasyonu "toplu s繹zleme hakk覺n覺n tan覺nmamas覺" 羹zerine bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Kamu Emek癟ileri Sendikas覺 Konfedarsyonu pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klama "sadaka deil toplu s繹zleme"sloganlar覺n at覺lmas覺yla balad覺.
A癟覺klama saat 12.30'da KESK Eitim-Sen ube Bakan覺 Kadir ZEYBEK'in konumas覺yla balad覺. ZEYBEK konumas覺nda h羹k羹metin toplu s繹zleme oyununu bozmak i癟in alanlarda olduklar覺n覺 ayr覺ca grev ve toplu s繹zleme hakk覺na sahip olduklar覺n覺 bu haklar覺n覺 gerektiinde kullanacaklar覺n覺 ifade etti.
Kadir ZEYBEK'in konumas覺ndan sonra KESK ad覺na BES Genel Bakan覺 Mustafa 覺nar a癟覺klamada bulundu.

INAR, "4488 say覺l覺 yasa gerei yap覺lan toplu g繹r羹melerin 10. g羹n羹ndeyiz. Bundan tam 10.g羹n 繹nce Babakanl覺k binas覺 繹n羹nde t羹m T羹rkiye'ye, "Kamu Emek癟ilerinin Toplu S繹zleme hakk覺n覺n tan覺mad覺覺 masasdan hi癟bir ey 癟覺kmaz" diyerek masaya oturmay覺 reddetmitik. Ne yaz覺k ki aradan ge癟en zaman yine bizi hak覺l 癟覺kard覺. 10 g羹nd羹r g繹r羹me masalar覺nda Kamu Emek癟ilerinin mali ve sosyal haklar覺n覺n d羹zeltilmesi, demokratik ve sendikal haklar覺n覺n tan覺mas覺 dorultusunda hi癟bir ilerleme kaydedilemedi. Bundan sonra da kaydedilemez, 癟羹nk羹 toplu g繹r羹me sistemi iflas etmitir.
Kamu emek癟ilerinin toplu s繹zleme ve grev hakk覺n覺 tan覺mayan,en temel sendikal haklar覺n kullan覺lmas覺 繹n羹nde engel oluturan,son s繹z羹 daima Bakanlar Kurulu'na b覺rak覺lan bir "toplu pazarl覺k" sistemi bizim i癟in kabul edilemez. Kamu emek癟ilerinin reddetii bir y繹ntemin de yaama ans覺 yoktur. Dolay覺s覺yla H羹k羹met, iflas etmi 4688 say覺l覺 yasan覺n, iflas etmi toplu g繹r羹me usul羹nde diretmeye b覺rakarak, bizlerle toplu s繹zleme yapmal覺d覺r.
AKP H羹k羹meti bug羹ne kadar Toplu s繹zlemenin yasal dayanaklar覺 olmad覺覺n覺 s繹yledik癟e bizler, y羹r羹tt羹羹m羹z m羹cadelenin mesruiyetinin, anayasan覺n 90. maddesinin ve uluslar aras覺 s繹zlemelerin bizlere bu hakk覺 verdiini dile getirdik. Toplu s繹zleme ve grev hakk覺m覺z覺n 繹n羹ndeki yegane engelin siyasi irade olduunun alt覺n覺 癟izdik.
Faiz 繹demelerine b羹t癟enin yar覺s覺 kadar kaynak ay覺ran, IMF'ye verdii s繹z uruna "Faiz D覺覺 Fazla" hedeflerinden kuru sapmayan verdikleri a癟覺klar覺 羹lke zenginliklerini 繹zelletirerek yamamaya 癟al覺an siyasi irade, kamu emek癟ileriyle eit koullarda toplu s繹zleme yapmaya cesaret edememektedir. Hi癟bir masaya s覺amayacak 2 milyon kamu emek癟isiyle y羹zleecek cesareti olmayanlar, 繹nce toplu g繹r羹melerle bizleri oyalay覺p, ard覺ndan Bakanlar Kurulu'nda hakk覺m覺zda tek tarafl覺 karar vermektedir.
Buna izin vermeyeceiz.
Kaderimizi IMF b羹rokratlar覺n覺n matematik hesaplar覺na, Maliye Bakanl覺覺n覺n Orta Vadeli Planlar覺na, Babakan覺n iki duda覺 aras覺ndan 癟覺kacak kararlara teslim etmeyeceiz! Toplu s繹zleme ve grev haklar覺m覺z覺 kullanarak insanca yaayacak bir 羹creti, demokratik bir 癟al覺ma yaam覺, i g羹venceli ve kadrolu bir istihdam taleplerimizi elde edeceiz!
Toplu g繹r羹me masas覺nda dile getirilen y羹zdelik zamlar覺 kabul etmiyoruz. Bu zamlar, emeklerini ve al覺n terlerini bu 羹lkeye hizmet etmek i癟in harcayan kamu emek癟ilerinin insanca yaaya bilmeleri i癟in yeterli deildir. Bizler y羹zdelik zamlar yerine,temel 羹cret olarak en d羹羹k kamu emek癟isi maa覺n覺n 1150 YTL olmas覺n覺 istiyoruz!
Bizler kamu emek癟ilerinin mali ve sosyal haklar覺n覺n iyiletirilmesi, komik rakamlar yerine g羹ndelik hayat覺n ger癟eklerine uygun rakamlar y羹kseltilmesini istiyoruz! Bizler anti-demokratik bask覺 yasalar覺 deil,癟al覺ma yaam覺n覺 demokratikletirecek d羹zenlemeler istiyoruz! Bizler s繹zlemeli 癟al覺malr deil, i g羹venceli ve kadrolu istihdam istiyoruz!
17 y覺ld覺r bu 羹lkenin t羹m sokaklar覺n覺 ad覺mlayarak,b羹t羹n meydanlar覺n覺 doldurarak k繹kl羹 bir m羹cadele gelenei ina ettik. "Kamu emek癟ilerinin sendika hakk覺 yoktur" dediler, biz kurduk;" kamu emek癟ileri grev yapamaz" dediler,biz yapt覺k; "kamu emek癟ileri toplu s繹zleme imzalayamaz"dediler, biz imzalad覺k! Toplumsal yaam覺n her alan覺n覺 tehdit eden anti-demokratik yasalara kar覺 m羹cadele ettik. Eit, 繹zg羹r, ba覺ms覺z ve demokratik bir T羹rkiye m羹cadelesinde onurlu bir yer edindik. Bizlerin yaratt覺覺 fiili meru m羹cadele gelenei 繹n羹m羹z羹 ayd覺nlatmaya devam etmektedir. Demokratik sendikal haklar覺m覺z覺 yok sayan 4688 say覺l覺 yasan覺n bi癟tii g繹mlei y覺rt覺p, i yerlerinden balayarak grevli, toplu s繹zlemeli ve ortak 繹rg羹tlenmeye dayal覺 bir sendikal m羹cadeleyi hayata ge癟irme kararl覺l覺覺m覺z覺 buradan bir kez daha t羹m T羹rkikiyeye hayk覺r覺yoruz!
Deerli bas覺n emek癟ileri,
H羹k羹mete defalarca yapt覺覺m覺z toplu s繹zleme 癟ar覺m覺z覺 dier konfedarasyonlarda paylat覺k. Hi癟bir ey 癟覺kmayaca覺 en ba覺ndan belli olan toplu g繹r羹me masas覺 yerine oyalanmaktan yere,toplu s繹zleme masas覺n覺n kurulmas覺 i癟in ortak grev yapma 繹nerimizi yineledik. Onlarca, milyonlarca kamu emek癟isinin toplu s繹zleme haklar覺n覺n kullan覺r hale getirilmesi i癟in m羹cadele edeceklerine, h羹k羹metin masallar覺n覺 dinlemeyi tercih ettiler.
Oysa kamu emek癟ilerinin art覺k masallara karn覺 tok. Kapal覺 kap覺lar ard覺ndan y羹r羹t羹len pazarl覺klara son verilmelidir. Y覺l i癟inde zaten sekt繹rlerin ilgili bakanl覺kla y羹r羹tt羹羹 g繹r羹meleri, pazarl覺klar覺n temel g羹ndmi yapmak,kamu emek癟ilerini oyalamaktan baka bir ey deildir. Kamu emek癟ilerin bizlerden umudu ve beklentisi b羹y羹kt羹r. Biz insanca yaayacak bir 羹cret, demokratik bir 癟al覺ma yaam覺 ve i g羹vencesi istiyoruz. Ve bunu almak i癟inde T羹rkiyenin her yan覺nda bug羹n olduu gibi bundan sonrada alanlar覺 doldurmaya devam edeceiz" diyerek a癟覺klamay覺 bitiren INAR kat覺lan t羹m bas覺n emek癟ilerine teekk羹r etti.
A癟覺klama "IMF Defol Bu lke Bu Halk Sat覺l覺k Deildir", "Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z Grev Silah覺m覺z", "Devlet G羹d羹ml羹 Sendikaya Hay覺r", "Yaas覺n Grev Yaas覺n Toplu S繹zleme" sloganlar覺yla sona erdi.


Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z Grev Silah覺m覺z!

Kamu Emek癟ileri 襤zmir'de yapt覺klar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ile toplu s繹zleme ve grev haklar覺n覺n olduunu duyurdular.
24 Austos 2007 Cuma g羹n羹, saat 12.30'da 襤zmir B羹y羹kehir Belediyesi 繹n羹nde toplanan emek癟iler, bas覺n a癟覺klamas覺nda KESK pankart覺 ve taleplerini anlatan d繹vizler a癟t覺lar. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Kesk Genel Bakan覺 襤smail Hakk覺 Tombul okuduu eylemde, Tombul unlara deindi.
"17 y覺ld覺r bu 羹lkenin t羹m sokaklar覺n覺 ad覺mlayarak t羹m meydanlar覺n覺 doldurarak k繹kl羹 bir m羹cadele gelenei ina ettik. Kamu Emek癟ilerinin Sendika hakk覺 yoktur dediler biz kurduk, Kamu Emek癟ileri grev yapamaz dediler biz yapt覺k, Kamu Emek癟ileri toplu s繹zleme yapamaz dediler, biz yapt覺k. Toplumsal yaam覺n her alan覺n覺 tehdit eden anti-demokratik yasalara kar覺 m羹cadele ettik. zg羹r, demokratik, ba覺ms覺z bir T羹rkiye i癟in biz m羹cadele ettik. Demokratik Sendikal haklar覺m覺z覺 yok sayan 4688 say覺l覺 yasan覺n bize bi癟tii g繹mlei y覺rt覺p iyerlerinden balayarak grevli toplu s繹zlemeli ve ortak 繹rg羹tlenmeye dayal覺 bir m羹cadeleyi hayata ge癟irme kararl覺l覺覺m覺z覺 buradan bir kez daha t羹m T羹rkiye'ye hayk覺r覺yoruz" dedi.
Yakla覺k 150 Kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 "Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z Grev Silah覺m覺z, Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z覺 Kullanaca覺z, 襤nad覺na Sendika 襤nad覺na Kesk, Direne Direne Kazanaca覺z" sloganlar覺 ile sona erdi.
2007.08.27
Bu yaz覺 2474 kez okundu
Geri D繹n