| KESK'ten S繹zlemelilerle Ve Emeklilerle Dayan覺ma
KESK, emeklilerle ve T羹rkiye genelinden gelen s繹zlemeli olarak 癟al覺an 657'ye bal覺 4/C ve 4/B'lilerle birlikte eylem yapt覺.

22 Temmuz aramba g羹n羹 YKM 繹n羹nde bir araya gelen yakla覺k 150 kii olan grup isiz ve g羹vencesiz eitim i癟ileri imzal覺 "T羹m retmenlere G羹venceli 襤, Kadrolu 襤stihdam" yaz覺l覺 pankart a癟t覺.
"cretli K繹leler Olmayaca覺z, Greve ve Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z覺 Kullanaca覺z" yaz覺l覺 d繹vizler a癟覺larak "襤nsanca Yaamak 襤stiyoruz, Sadaka Deil Toplu S繹zleme, G羹venceli al覺ma 襤stiyoruz, Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z, Grev Silah覺m覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.

S繹zlemeli olarak 癟al覺anlar ad覺na a癟覺klamay覺 Figen Ekinci yapt覺. Ekinci yaad覺klar覺 sorunlar覺 dile getirerek, memurlara yasak olan her eyin kendilerine de yasak olduunu; fakat memurlar覺n faydaland覺覺 hi癟bir haktan yararlanamad覺klar覺n覺 s繹yledi. Mesleklerindeki ustal覺klar覺 g繹z ard覺 edilerek 500-600 YTL ile 癟al覺t覺r覺ld覺klar覺n覺 dile getiren Ekinci ayda iki kereden fazla hastalanmalar覺na izin olmad覺覺n覺, 癟ocuklar覺n覺 hastaland覺klar覺nda doktora g繹t羹remediklerini s繹yledi.

Babakana seslenen Ekinci, se癟imden sonra beyaz bir sayfa a癟覺laca覺n覺 kaydettiklerini ve bu beyaz sayfada kendilerinin de yer almak istediklerini dile getirdi. KESK'e teekk羹r eden Ekinci baar覺lar dileyerek s繹zlerine son verdi.

Ekinci'nin ard覺ndan konuan Emekli-Sen Genel Bakan覺 Veli Beys羹len emeklilerin bu 羹lkede g繹rmezden gelindiini kaydederek, sendikalama haklar覺ndan s繹z etti. Hak verilmez al覺n覺r diyen Beys羹len haklar覺n覺 sonuna kadar arayacaklar覺n覺 s繹yledi.

KESK Genel Bakan覺 襤. Hakk覺 Tombul ise D羹n toplu g繹r羹melerin ikinci turu ger癟ekletiini, g繹r羹me y羹r羹ten dier sendikalar i癟in "masalarda oyalanmaya devam etsinler, bizler kamu emek癟ilerinin sorunlar覺 癟繹zmek i癟in alanlar覺 dolduraca覺z" diye konutu. S繹zlemeli istihdama kar覺 seslerini y羹kseltmek i癟in burada bulunduklar覺n覺 ve bu sorunun giderek b羹y羹d羹羹n羹 ifade etti. S繹zlemeli personellerin yaad覺klar覺 sorunlardan bahseden Tombul, T羹m bu eitsizliklerin, 癟al覺ma bar覺覺n覺 bozduu gibi, s繹zlemeli personel 羹zerinde de b羹y羹k bir olumsuzluk yaratt覺覺n覺 s繹zlerine ekledi.

Tombul, "Y覺llarca bu 羹lkeye emek vermi, zorluklar覺n覺 omuzlam覺, yokluklar覺na g繹羹s germi emeklilerimiz, a癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺nda yaamaya zorlanmaktad覺r. Ek 繹demeler de dahil olmak 羹zere en d羹羹k seviyedeki Ba-Kur Tar覺m Emeklisi 288 YTL, en d羹羹k seviyedeki Ba-Kur esnaf emeklisi 427 YTL maa almaktad覺r. Yine ek 繹demelerle birlikte en d羹羹k seviyedeki SSK emeklisi 547 YTL ve en d羹羹k derecedeki Emekli Sand覺覺 emeklisi 716 YTL maa almaktad覺r" dedi.
Emek癟ilerin taleplerinin geleceklerinin g羹venceye al覺nmas覺, s繹zlemeli istihdam yerine i g羹venceli ve kadrolu istihdam talebi olduunu s繹yleyen Tombul, hem 癟al覺覺rken hem de emeklilikte insanca yaayabilecekleri bir maa talebi olduunu ve h羹k羹metin de bu sese kulak vermesi gerektiini dile getirdi.
Toplu g繹r羹melere kat覺lan konfederasyonlara seslenen Tombul 繹yle konutu; "Buradan, H羹k羹metle Toplu g繹r羹melere devam eden konfederasyonlara da bir 癟ift s繹z羹m羹z var: onlar覺n toplu g繹r羹me masas覺nda bulunmaya devam etmeleri, h羹k羹metin sokaktaki emek癟inin taleplerini duymas覺na engel oluturmaktad覺r. Milyonlarca kamu 癟al覺an覺n覺n toplu s繹zleme ve grev hakk覺n覺n kar覺l覺k bulabilmesi i癟in, y羹z binlerce s繹zlemeli personelin i g羹venceli ve kadrolu istihdam talebini kar覺lanabilmesi i癟in gelin sizler de toplu g繹r羹me masas覺n覺 terk edin. Bu s羹re癟te birlikte tutum alal覺m, ortak grev yapal覺m ve h羹k羹meti kamu emek癟ilerinin taleplerini yerine getirmeye zorlayal覺m"
2007.08.27
Bu yaz覺 2749 kez okundu
Geri D繹n