| Ankara'da 襤mza Stand覺
Ankara'da, 2 haftad覺r hafta sonlar覺 18 Temmuz'da tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in imza toplanmaya devam ediliyor.

18 Austos Cumartesi g羹n羹 de HC 羹yeleri Y羹ksel Caddesi'ne a癟t覺klar覺 imza stand覺nda gelip ge癟enlere 16 Temmuz'da bulunduklar覺 yerde (Y羹ksel Caddesi'nde) yap覺lan hukuksuzluklar覺, ikenceleri anlatt覺lar.

16–18 Temmuz aras覺nda yap覺lan ikencelerin izlerini ta覺yanlar覺n fotoraflar覺n覺n olduu standa "ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi istedikleri i癟in tutuklananlar serbest b覺rak覺ls覺n" yaz覺l覺 pankart a癟覺ld覺. Bildirilerin da覺t覺ld覺覺 Y羹ksel Caddesi'nde, yaananlar halka y羹ksek sesle anlat覺ld覺. 襤lginin youn olduu standa gelenler imza f繹ylerinden birer 繹rnek alarak arkadalar覺na da imzalatmak i癟in g繹t羹rd羹ler. 襤nternet sitelerinde yay覺nlay覺p bu hukuksuzluu herkesin bilmesi gerektiini belirten halk覺m覺z imza at覺p yak覺nlar覺n覺 da imza att覺rmak i癟in getirdi.

S覺k s覺k 3 Eyl羹l'de yap覺lacak olan mahkemeye 癟ar覺 yapan HC 羹yeleri AKP'nin demokrasiden ne anlad覺覺n覺 halka anlatt覺.

Halk HC'l羹leri Sahipleniyor!

19 Austos Pazar g羹n羹 imza stand覺na su getirerek, bildirileri al覺p sokaklarda da覺tarak HC 羹yelerine yard覺mc覺 olan halk, imza stand覺n覺 ve HC'l羹leri sahiplendi. Stantta 癟evreye 16 Temmuz'da yaanan ikenceler ve sonras覺nda ki gelimeler anlat覺larak, mahkemeye 癟ar覺 yap覺ld覺.

Y羹ksek sesle AKP polisinin yapt覺覺 tacizler anlatan HC'l羹ler, bu 羹lkede demokrasi ve ba覺ms覺zl覺k istemenin cevab覺n覺n, ikenceyle, tutuklamayla verildiini ifade ettiler.


Galatasaray Lisesi n羹nde Eylem

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi "Se癟im 癟are deil dedikleri i癟in tutuklanan 42 kii serbest b覺rak覺ls覺n" pankart覺 a癟arak 16 Temmuz'dan bu yana s羹rd羹r羹len hukuksuzluun sona erdirilmesini istedi.

18 Austos Cumartesi g羹n羹 Galatasaray Lisesi 繹n羹nde biraraya gelen HC'l羹ler ad覺na konuan Hasan Kak覺r "Anayasayla g羹vence alt覺na al覺nm覺 olan d羹羹ncelerimizi a癟覺klama h羹rriyetinin Ankara sokaklar覺nda kan i癟inde boulmaya 癟al覺覺lmas覺, faizmin kendini g繹sterdii yerdir" dedi.
16 Temmuz 2007 tarihinin unutulmamas覺 gerektiini vurgulayan Kak覺r "ba覺ms覺zl覺k istediler diye, demokrasi taleplerini dile getirdiler diye kan i癟inde b覺rak覺lan, tutuklanan bir k覺sm覺 serbest b覺rak覺lan ama 42'sinin neden tutulduu halen bilinmeyen, 癟al覺nan minareye k覺l覺f覺n da uydurulamay覺p komik duruma d羹羹len hukuk ve adalet tablosu faizmin yans覺yan suretidir. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi istemek, bunlar覺n olmad覺覺 bir 羹lkede ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesi y羹r羹tmek su癟 deil; onurlar覺n en b羹y羹羹d羹r ve y羹r羹tt羹羹m羹z bu m羹cadele hakl覺 ve merudur. AKP polisi taraf覺ndan d繹v羹len, AKP adaleti taraf覺ndan yarg覺lanan ve halen i癟eride ikencelerle g羹nlerini dolduran arkadalar覺m覺z bir an evvel serbest b覺rak覺lmal覺d覺r" diyerek bitirdi.
50 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" sloganlar覺yla ve tutuklananlar serbest b覺rak覺lana kadar Galatasaray Lisesi 繹n羹nde eylem yap覺laca覺n覺n duyurusuyla sona erdi.


Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!

16 Temmuz'da Ankara'da Se癟im 癟are deil dedikleri i癟in tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 isteyen HC Ankara Temsilcilii, Adliye'nin 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak 3 Eyl羹l'de g繹r羹lecek olan davaya 癟ar覺 yapt覺lar.

17 Austos saat 12.30'da Ankara Adliyesi 繹n羹nde "Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi i癟in tutuklananlar Serbest b覺rak覺ls覺n" yaz覺l覺 pankart a癟覺larak eylem esnas覺ndaki fotoraflarla, yap覺lan ikenceleri belgeleyen morluk izlerinin fotoraflar覺 d繹viz olarak kullan覺ld覺. S覺k s覺k "Tutuklanalar Serbest B覺rak覺ls覺n", "Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi 襤stemek Su癟 Deildir", Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺n覺 att覺lar. A癟覺klamay覺 HC Ankara Temsilcilii ad覺na Didem Akman yapt覺. Akman, bu 羹lkede demokrasi var m覺 diyerek 150 kiinin 1500 tane polisin sald覺r覺s覺na urayarak hastanelik edilmesini ve utanmadan polise mukavemet ettikleri gerek癟esiyle tutukland覺klar覺n覺 ifade etti.

Bug羹ne kadar yaanan hukuksuzluklara deinen Akman, lkemizin, ibirlik癟i iktidar taraf覺ndan emperyalistlere pazarlan覺rken, kendilerinin 羹lkenin sat覺l覺a 癟覺kar覺lmas覺na kar覺 olduklar覺 i癟in sald覺r覺ya urad覺klar覺n覺z bildirdi. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi istedikleri i癟in sald覺r覺ya urayanlar覺n olduu bir 羹lkede hukuktan ve adaletten bahsedilemeyeceini vurgulayan Akman, bu sald覺r覺n覺n amac覺n覺n ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesini engellemek olduunu s繹yledi.

Akman'覺n ard覺ndan konuan Semiha Eyilik olu i癟in g繹r羹e gittiinde yaad覺klar覺n覺 anlatt覺. Eyilik a癟覺k g繹r羹e gittiinde tutsaklar覺n g繹r羹e 癟覺kmad覺覺n覺 ve bunun nedeninin de gardiyanlar taraf覺ndan damga bas覺ld覺覺 i癟in gelmediklerini 繹rendiini s繹yledi. Gardiyanlara damgan覺n hayvanlara bas覺ld覺覺n覺 s繹yleyen Eyilik, gardiyandan ise, "繹nceden biz d覺ar覺dan g繹r羹e gelenlere bas覺yorduk, sonra bas覺na 癟覺k覺nca i癟eridekilerine uygulamaya karar verdik 癟羹nk羹 onlar d覺ar覺 haber veremiyorlar" cevab覺n覺 ald覺覺n覺 ifade etti.

Eyilik ayn覺 zamanda bir TAYAD'l覺 olarak 22 Ocak'ta yay覺nlanan genelgenin bir an 繹nce uygulanmas覺 gerektiini s繹yledi. T羹m demokratik kitle 繹rg羹tlerini 3 Eyl羹l'de yap覺lacak olan mahkemeye kat覺lmaya 癟a覺ran Eyilik, DK'lerden genelgenin uygulanmas覺nda 覺srarc覺 olmalar覺n覺 istedi.


BAIMSIZLIK VE DEMOKRAS襤 襤STEMEK SU MUDUR?

16 Temmuz g羹n羹 Ankara'ya gelen HC 羹yeleri "Se癟im are Deil, Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi M羹cadelesine Kat覺l" kampanyas覺 癟er癟evesinde meclise y羹r羹mek istemiti fakat polis buna izin vermemi vahice sald覺rarak 154 kiiyi g繹z alt覺na alm覺 87 kii tutuklanm覺t覺. Avukatlar覺n yapm覺 olduu itirazlar neticesinde 3 Austos'ta 45 kii serbest b覺rak覺l覺rken 42 kiinin tutukluluu devam etmektedir.
Adana'da Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 襤n繹n羹 Park覺'nda yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 ve 10 dk. oturma eylemiyle bu hukuksuzluu protesto etti.
A癟覺klama "Se癟im are Deil, Dedikleri 襤癟in Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" HC pankart覺n覺n ve "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" HC d繹vizlerinin a癟覺lmas覺yla balad覺.

HC ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Mehmet B覺ld覺rc覺n "Tutuklamalar覺n hukuka ayk覺r覺l覺覺 bir tarafa batan sona bir hukuk ve adalet skandal覺d覺r. Bu olaylar T羹rkiye'de demokrasinin ve ba覺ms覺z yarg覺n覺n olmad覺覺n覺n ciddi bir g繹stergesidir. Adaletin terazisi iktidar覺n 癟覺karlar覺ndan yanad覺r. Hukuki gerek癟eler bir yana itilerek tamamen siyasi gerek癟elerle sald覺r覺 ve tutuklamalar ger癟eklemitir hala 42 kiinin tutukluluu devam etmektedir. Ne ac覺d覺r ki halk i癟in kutsal ve vazge癟ilmez olan adaletin hakimleri, yarg覺癟lar覺, savc覺lar覺 kiiliksizlemi iktidar覺n kuklas覺 olmutur……
..........Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu 羹lke ba覺ms覺z deildir, bu 羹lkede demokrasi yoktur. Ba覺ms覺zl覺覺n demokrasinin olmad覺覺 bir 羹lkede ba覺ms覺z yarg覺 ise hi癟 olmaz. Bu dava bunun en a癟覺k g繹stergesidir. Bu 羹lkede ba覺ms覺zl覺k demokrasi olacaksa bizim m羹cadelemizle olacakt覺r. Bizler tutuklu olan 42 arkada覺m覺z serbest b覺rak覺l覺ncaya kadar her hafta oturma eylemimizi s羹rd羹receiz" dedi
A癟覺klamaya "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n, Se癟im are Deil Demek Su癟 Deildir, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺yla son verildi.
2007.08.21
Bu yaz覺 2656 kez okundu
Geri D繹n