| Y羹r羹y羹 Muhabiri'ne Polisten Provokasyon
Y羹r羹y羹 Ankara Muhabiri 19 Austos Pazar g羹n羹 polisin provokasyonu ile bir tak覺m faistin sald覺r覺s覺na urad覺.

Akam 18.00 civar覺nda Ankara'n覺n en ilek caddelerinden biri olan Merutiyet Caddesi 羹zerinde h覺rs覺zl覺k iddias覺yla yakalanan iki kiinin feci ekilde d繹v羹lmesini fotoraflamak isteyen Y羹r羹y羹 Dergisi Ankara Muhabiri Senem Koca'ya TEM polisi olduu san覺lan birinin '繹rg羹t muhabiri bu, h覺rs覺zlar覺n d繹v羹lmesini haber yapacak, 繹yle yans覺tacak habere' demesiyle 癟evrede toplananlar sald覺r覺da bulundu. Koca, dergi muhabiri olduunu anlatmak isterken polis ibirlik癟isi ya da polis olduu san覺lan biri "beni 繹ld羹rmekle tehdit ediyor" diyerek provoke etmeye 癟al覺t覺. Olay yerinden polis taraf覺ndan zorla uzaklat覺r覺lan Koca, provokasyon yaratmak isteyen kiilerin sald覺r覺lar覺na ve tehditlerine polisin yan覺nda maruz kalmaya devam etti. Polisin yan覺nda Koca'ya sald覺ran bu kiiler s羹rekli olarak TEM Polisinin y繹nlendirmesiyle "beni tehdit etti, beni 繹ld羹rtecek, 繹rg羹t muhabiri bu…" demeye devam etti.

Halka yaananlar覺n provokasyon olduunu anlatmaya 癟al覺an Koca "Yunus" olarak tabir edilen polislerinde tartaklamas覺na maruz kald覺.

Olay覺n ard覺ndan polis Senem Koca'y覺 "sen o kiinin nereye gittiini g繹rmeyeceksin" diyerek zorla olay yerinden uzaklat覺rd覺. Halka ger癟ek haberleri ulat覺ran Y羹r羹y羹 dergisini ve muhabirini hi癟bir bask覺 y覺ld覺ramad覺, y覺ld覺ramayacakt覺r. Halk覺m覺za doru haberleri vermeye devam edeceiz.


襤zmir'de Y羹r羹y羹 Dergisinin Tan覺t覺m ve Sat覺覺

Y羹r羹y羹 okurlar覺 her hafta olduu gibi bu haftada Y羹r羹y羹 dergisinin da覺t覺m覺n覺 ve tan覺t覺m覺n覺 yaparak halka ger癟ekleri ulat覺rmaya devam ettiler.
Y羹r羹y羹 okurlar覺 kitlesel olarak 繹nl羹kleri ve megafonlar覺 ile 19 Austos Cumartesi g羹n羹, 襤zmir'in G羹zeltepe Mahallesinde, Y羹r羹y羹 Dergisi ile birlikte evleri ziyaret ettiler. Yap覺lan konumalarda "AKP iktidar覺 羹lkemizi sat覺yor imdi de sular覺m覺z覺 sat覺yor, 17 Austos depreminin sorumlular覺 halen iktidardalar" dediler. Uyuturucuya ve yozlamaya kar覺 m羹cadele edilmesi gerektiini de anlatan okurlar覺, mahalle halk覺 癟aya ve yemek yemek i癟in evlerine davet ettiler. Ve "sizler bizler i癟in m羹cadele ediyorsunuz, bizler mahallemizde sizleri g繹rd羹k癟e seviniyoruz" dedikleri g繹r羹ld羹.
Y羹r羹y羹 okurlar覺 yapt覺klar覺 konumalarda her hafta derginin tan覺t覺m覺n覺 ve sat覺覺n覺 yapmaya devam edeceklerini duyurdular.


Y羹r羹y羹, Gecekondu Halk覺n覺n Elinde…

Y羹r羹y羹 okurlar覺, bu hafta da derginin ger癟ek sahipleriyle yani halkla bulumas覺 i癟in gecekondu mahallelerinde, sokaklardayd覺lar. Yoksullar, i癟iler, emek癟iler, gen癟ler, kad覺nlar; Alevi-S羹nni her inan癟tan; T羹rk- K羹rt her milliyetten halk覺m覺z, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in Y羹r羹y羹 okumaya 癟a覺r覺ld覺.

Y羹r羹y羹'羹n ger癟ekleri, halk覺n ger癟ek g羹ndemini yazmaya devam ettiinin belirtildii sesli duyurularla da; se癟im 癟are deil dedii i癟in tutuklu bulunan 42 HC'l羹ye, susuzlua mahk羶m edilen mahallelere, SS'de madur edilen halk 癟ocuklar覺na vurgu yap覺larak 繹yle denildi:

"Se癟imler bitti. Se癟im 癟are deil diyen, T羹rkiye halklar覺n覺n kurtuluu ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesindedir diyen 42 kii hala tutuklu. Hukuksuzluk s羹r羹yor. Bu 羹lkede demokrasi var diyenlerin yalanlar覺, AKP'nin ibirlik癟i, demokrasi d羹man覺, halk d羹man覺 y羹z羹 y羹r羹y羹'te, y羹r羹y羹 ger癟ekleri yazmaya devam ediyor!
AKP patronlar覺n memurluunu yapmaya devam ediyor. Her konuda halk覺n iradesini hi癟e sayan politikalar覺na devam ediyor. lkemizi parsel parsel sat覺yor. S覺ra sular覺m覺zda… Susuzlua mahk羶m edilmeye, sular覺m覺z覺n peke 癟ekilmesine kar覺 m羹cadele edelim!

ou gecekondu mahallesinde neredeyse 2 haftay覺 bulan susuzluk yaad覺k. Sorumlular 癟繹z羹m yerine bahane 羹retiyor, susuzluun faturas覺n覺 halka 癟覺karmaya haz覺rlan覺yorlar. Salg覺n hastal覺klar, yeni su kesintileri kap覺da. Susuzluumuzun sorumlular覺 istifa etmelidir.

17 Austos depreminin 羹zerinden 8 y覺l ge癟ti. Yeni depremler her an yaanabilir, ama AKP hi癟bir ey yapm覺yor, hi癟bir 繹nlem alm覺yor. Halka y繹nelik hi癟bir politika 羹retmeyen iktidarlar, doal afetlerde, depremlerde, kurakl覺kta bile katletmeye devam ediyorlar.

SS sonu癟lar覺 a癟覺kland覺. Milyonlarca gencimizin bir kez daha umutlar覺 癟al覺nd覺. Sonu癟lar a癟覺klan覺nca bir kez daha g繹rd羹k ki, eitim ve bilim halk覺n hizmetinde olmad覺k癟a 羹niversite kap覺lar覺 halk 癟ocuklar覺na kapal覺 olacak, eitim sadece paras覺 olana verilen bir hak olacak. Geleceimiz i癟in m羹cadele edelim! Y羹r羹y羹, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadeleye 癟a覺r覺yor. 襤nsanca, onurumuzla yaayaca覺m覺z bir 羹lkeyi, halk覺n iktidar覺n覺 kurmaya 癟a覺r覺yor. Ger癟ekler Y羹r羹y羹'te…"

17 ve 18 Austos g羹nlerinde yap覺lan tan覺t覺m ve sat覺ta H羹seyingazi ve Mamak'a bal覺 irintepe Mahallesi'nde 50 dergi halka ulat覺r覺ld覺.


Antalya'da Y羹r羹y羹 Dergisinin Tan覺t覺m ve Sat覺覺

Y羹r羹y羹'羹n bu haftaki tan覺t覺m覺 ve sat覺覺 Antalya'n覺n gecekondu mahallesi olan K覺z覺lar覺k'ta yap覺ld覺.Yap覺lan tan覺t覺mda mahalle halk覺na Gazi Bulvar覺 Sema Yazar Poliklinii 繹n羹nde balayan 羹st ge癟it 癟al覺malar覺 hakk覺nda bilgi verilirken ayr覺ca 癟evre yolundaki kazalarda hayat覺n覺 kaybeden 125 insan i癟in yap覺lan anma etkinlii anlat覺ld覺.
AKP'nin 羹lkemizdeki F覺rat ve Dicle nehirlerine bi癟tii deer ile emperyalistlere sular覺m覺z覺n nas覺l peke 癟ekildii de sorunuda dile getirildi. Halk覺n ilgi g繹sterdii tan覺t覺m ve sat覺ta 50 dergi mahalle halk覺na ulat覺r覺ld覺.


Y羹r羹y羹 Dergisi 襤zmir-Uzundere ve Cennet癟eme Mahallelerinde 襤di

12 Austos Pazar g羹n羹, Y羹r羹y羹 Dergisi okurlar覺, Uzundere ve Cennet癟eme mahallelerinde bu hafta dergi tan覺t覺m覺ndayd覺lar.
Cennet癟eme ve Uzundere'ye gittiklerinde 癟ou evde insanlar覺n olmamas覺na ramen, var olan insanlar覺n ilgileri ile kar覺lat覺lar. Mahalleden bir kiinin Kemalpaa'da bulunan Hamza Baba t羹rbesine adak g繹t羹rd羹羹 i癟in, mahalle halk覺n覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺n Hamza Babaya gitmesine ramen, mahallede 42 dergi sat覺ld覺. Ayr覺ca yine Uzundere'de tan覺t覺m s覺ras覺nda trafik kazas覺nda yeni 繹len kardeleri i癟in yemek veren bir cenaze evi 覺srarla yemee davet etti. Yemek ve Uzundereliler'le yap覺lan sohbette mahalle halk覺n覺n yaad覺覺 sorunlara deinilerek, 癟繹z羹m羹n 繹rg羹tlenme olduu anlat覺ld覺.
Y羹r羹y羹 okurlar覺 taraf覺ndan haftal覺k dergi tan覺t覺m覺na her hafta devam edilecei vurgulanarak dergi tan覺t覺m覺 bitirildi.
2007.08.21
Bu yaz覺 2681 kez okundu
Geri D繹n