| KESK Toplu S繹zleme Masas覺ndan ekildi
Ge癟en y覺l toplu g繹r羹me masas覺n覺 terk eden KESK bu sene yine alanlarda ve iyerlerinde m羹cadele edeceklerini a癟覺klad覺.

15 Austos g羹n羹 saat 15.00'a kadar vakit tan覺yan KESK 羹yesi sendikalar cevap gelmemesi 羹zerine masaya oturmayacaklar覺n覺 s繹yleyerek babakanl覺覺 terk ettiler.

Saat 13.30'da YKM 繹n羹nde toplanan KESK 羹yesi sendikalar ve demokratik kitle 繹rg羹tleri Babakanl覺覺n 繹n羹ne y羹r羹d羹ler. KESK pankart覺 a癟an sendikac覺lar s覺k s覺k "Sefalete Teslim Olmayaca覺z, Zafer Direnen Emek癟inin Olacak, Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z Grev Silah覺m覺z, Hak Verilmez Al覺n覺r Zafer Sokakta Kazan覺l覺r" sloganlar覺n覺 att覺lar. Babakanl覺覺n 繹n羹nde 襤. Hakk覺 Tombul bir a癟覺klama yapt覺.

Meruluumuzu m羹cadelemizden al覺yoruz

Tombul a癟覺klamas覺nda toplu s繹zleme ve grev hakk覺 i癟in m羹cadele edenler bug羹n buradad覺r diyerek s繹zlerine balad覺, 6 y覺ld覺r toplu s繹zleme masas覺nda oyunlar oynand覺覺na dikkati 癟ekti. Y覺llard覺r m羹cadele ettiklerini ve meruluklar覺n覺 m羹cadelelerinden ald覺klar覺n覺 dile getiren Tombul, bu merulukla grev haklar覺n覺 kullanmaya haz覺r olduklar覺n覺 s繹yledi.

Uluslararas覺 s繹zlemelerde bile grev ve toplu s繹zleme haklar覺n覺n olduunu dile getiren Tombul, i癟erde yapacaklar覺 g繹r羹meye g繹re bir program a癟覺klayacaklar覺n覺 belirtti. Kamuda 羹cret adaletsizlii olduunu bu da yetmezmi gibi i g羹vencesiz istihdam olduunu kaydeden Tombul, kadrolu istihdam istediklerini dile getirdi.

Tombul s繹zlerine 繹yle devam etti; "o masadan emek癟ilerin lehine sonu癟 癟覺kmas覺n覺 salayacak olan iyerlerimiz de ki ve d覺ar覺da yapaca覺m覺z eylemlerdir. Biz m羹cadeleye devam edeceiz"

A癟覺klaman覺n ard覺ndan g繹r羹meler i癟in babakanl覺a giden heyet babakanl覺k 繹n羹nde bir a癟覺klama yapt覺. A癟覺klama yapmak i癟in konuan Tombul, bu saate kadar h羹k羹metin tutumunda herhangi bir deiiklik yapmad覺覺n覺 s繹yleyerek, ellerinde toplu s繹zleme taleplerinin olduunu s繹yledi. Bu anlay覺la bir yere var覺lamayaca覺n覺 s繹yleyen Tombul, masay覺 anlamland覺rabilmek i癟in eylemlerine devam edeceklerini a癟覺klad覺. Dier sendikalara da 癟ar覺 yapan Tombul, h羹k羹metin par癟al覺 durutan sonu癟 癟覺kartt覺覺n覺 dile getirdi.

Hakk覺m覺z覺 alanlarda arayaca覺z

A癟覺klamas覺n覺n sonunda toplu g繹r羹me masas覺na oturmayacaklar覺n覺 a癟覺klayan Tombul haklar覺n覺 alanlarda arayacaklar覺n覺 dile getirdi. Sal覺 g羹n羹 saat 13.30'da YKM 繹n羹nde i g羹vencesizlerle, emeklilerinde olduu bir a癟覺klama yapacaklar覺n覺 s繹yledi. Bu zamana kadar da iktidar覺 uyard覺klar覺n覺 ve ellerinde grev gibi bir silahlar覺n覺n olduunu hat覺rlatt覺.

Ferman onlar覺nsa iyerleri ve sokaklar bizimdir!

KESK g繹r羹melerinin sonu癟lar覺n覺 bekleyen KESK 羹yesi sendikac覺lar 襤. Hakk覺 Tombul'un gelmesiyle slogan atmaya balad覺lar. Tombul burada toplu g繹r羹me oyununun orta覺 olmayacaklar覺n覺 s繹yledi ve ekledi "ferman onlar覺nsa iyerleri ve sokaklar bizimdi" dedi. M羹cadelelerine devam edecekleri mesaj覺n覺 veren Tombul 21 Austos Sal覺 g羹n羹 yapacaklar覺 eyleme 癟ar覺 yapt覺.


T羹m-Bel-Sen'e Protesto!

T羹m Belediye Sendikas覺 癟al覺an覺 8 i癟inin iten 癟覺kar覺lmas覺n覺 Tez-Koop-襤 Sendikas覺, protesto etti. 襤癟iler ilerini geri alamazlarsa sendika 繹n羹nde oturma eylemine balayacaklar覺n覺 ifade ettiler.

Ge癟tiimiz ay T羹m-Bel-Sen'de b羹ro g繹revlisi olarak 癟al覺an 8 i癟inin iten 癟覺kar覺lmas覺 羹zerine, i癟ilerin 羹yesi olduu Tez-Koop-襤 Sendikas覺 iveren konumundaki T羹m-Bel-Sen'i genel merkezleri 繹n羹nde 16 Austos saat 12.30'da protesto etti. "Emek Yuvas覺nda Ekmeksiz Kald覺k", "襤imizden, Ekmeimizden, Sendikam覺zdan Vazge癟meyeceiz" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺yan i癟iler, s覺k s覺k "Emek D羹man覺 Y繹netim 襤stifa" sloganlar覺n覺 att覺lar.

襤癟iler ad覺na konuan Tez-Koop-襤 Sendikas覺 Genel rg羹tlenme Sekreteri Osman G羹rsu, T羹m-Bel-Sen y繹netiminin iten 癟覺karma karar覺 al覺rken sendikaya dan覺may覺p, toplu i s繹zlemesi h羹k羹mlerini ihlal ettiini s繹yledi. T羹m-Bel-Sen'in mevcut y繹netiminin, temsil ettii misyonu bir tarafa b覺rakarak, ikayet ettii belediye y繹netimleri gibi davranmay覺 kendine yak覺t覺rabildiini s繹yleyen G羹rsu, y繹netimin "orta yol" bulunmas覺 i癟in g繹r羹melerden uzak durduunu ifade etti. G羹rsu, T羹m-Bel-Sen y繹netimini, herhangi bir ad覺m at覺lmad覺覺 takdirde, 1 hafta sonra sendika genel merkezi 繹n羹nde iten at覺lan i癟ilerin oturma eylemi balataca覺n覺 s繹yleyerek uyard覺.


Toplu S繹zleme ve Grev Hakk覺 Tan覺ns覺n

SES ili ubesi 羹yeleri Okmeydan覺 Eitim ve Arat覺rma Hastanesi 繹n羹nde bir a癟覺klama yaparak "襤imize, ekmeimize, geleceimize sahip 癟覺k覺yoruz" dediler.

16 Austos g羹n羹 saat 12.45'te yap覺lan a癟覺klamada konuan SES ili ube Bakan覺 Rabia Tuncel 2008 y覺l覺 i癟in yap覺lacak olan toplu s繹zleme g繹r羹melerde toplu s繹zleme ve grev hakk覺n覺n tan覺nmas覺n覺 istedi. En d羹羹k 羹cretin 1150 YTL olmas覺n覺, 癟al覺ma koullar覺n覺n d羹zeltilmesini, halen i g羹vencesiz, kadrosuz, 4/b, 4/c'li ve taaron 癟al覺anlar覺n kadrolu olmas覺 ve dier memurlar覺n yararland覺覺 haklardan yararlanabilmelerini talep eden Tuncel, "Bizler, h羹k羹metin uygulamaya 癟al覺t覺覺 "Sal覺kta D繹n羹羹m Program覺n覺n" yol a癟t覺覺, a癟aca覺 sorunlar覺 bir kez daha dile getirmek, bata sal覺k hakk覺 ve gelecei elinden al覺nmaya 癟al覺覺lan, emeiyle ge癟inen t羹m toplum kesimlerini, sal覺k hakk覺, insanca ge癟inebilecei 羹cret, insanca 癟al覺ma koullar覺, g羹venli gelecek i癟in ortak m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz. Gelin hep birlikte sal覺k hakk覺m覺za, iimize, geleceimize sahip 癟覺kal覺m" dedi.
A癟覺klamada "Sal覺k Hakt覺r Sat覺lamaz, Yaas覺n Grev, Yaas覺n Toplu S繹zleme, Sefalet creti Deil Toplu S繹zleme, Toplu S繹zleme Hakk覺m覺z Grev Silah覺m覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
2007.08.21
Bu yaz覺 2622 kez okundu
Geri D繹n