| Akarsular Sat覺lamaz
lkeyi "babalar gibi satan" AKP iktidar覺 imdi de akarsular覺 sat覺yor. Bunu protesto eden Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Taksim Tramvay Dura覺'nda bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

HC 6 Austos g羹n羹 saat 13.00'da Taksim Tramvay Dura覺'nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak akarsular覺n sat覺lmas覺n覺 protesto ederek, AKP'nin ibirlik癟iliini bir kez daha tehir etti.

"AKP lkeyi Sat覺yor" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada "襤birlik癟ilie Son, Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n M羹cadelemiz" d繹vizleri ta覺nd覺. S覺k s覺k "AKP lkeyi Sat覺yor, Akarsular Sat覺lamaz, 襤birlik癟ilie Son" sloganlar覺 at覺l覺rken bas覺n metnini okuyan G繹zde ahin kurakl覺a ve 羹lkenin parsel parsel sat覺lmas覺na deindi. ahin taraf覺ndan okunan a癟覺klamada "K羹resel 覺s覺nma ve benzeri doal etkenler, kapitalizmin dorudan yaratt覺覺 sonu癟lard覺r. Ancak bunun da 繹tesinde Ankara'da, 襤stanbul'da yaanan susuzluk dorudan y繹netenlerin sorumluluudur.
Su kaynaklar覺n覺 satmaya 癟覺kan iktidar yaanan susuzluun tek sorumlusudur" s繹zlerine yer verildi. 50 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama sloganlarla sona erdi.


Ankara'n覺n Susuzlua Tahamm羹l羹 Kalmad覺!

Ankara'da su kesintilerine halk覺n tahamm羹l羹 kalmad覺. Her ge癟en g羹n deiik 癟evrelerden tepkiler sokaa ta覺yor.

Ankara B羹y羹kehir Belediyesi 繹n羹nde 8 Austos g羹n羹 saat 13.00'da toplanan Halkevleri 羹yesi bir grup Melih G繹k癟ek'in bir an 繹nce istifa etmesini talep etti.

Ankara Halkevleri ad覺na konuan Dilad Akta 繹ncelikle 7 Austos'ta Ankara'n覺n g繹beinde meydana gelen su tak覺n覺ndan bahsetti. Bir taraftan susuzluktan yanarken dier yandan Demetevler ve Macunk繹y'羹n sular alt覺nda kald覺覺n覺 s繹yleyen Akta, 3 g羹n daha sular覺n Ankara'n覺n hi癟bir yerine verilmeyeceini s繹yledi.

Ankara'n覺n susuzluunun nedenini 襤. Melih G繹k癟ek'e balayan Akta, yap覺lan uygulmalar覺n kente faydadan 癟ok zarar salad覺覺na dikkati 癟ekti. Taleplerinin en ba覺nda su kesintilerine derhal son verilmesini isteyerek "gerekirse musluklar覺m覺z覺 biz kapat覺r覺z" dedi. 襤. Melih G繹k癟ek'in bir an 繹nce istifa etmesini, etmedii takdirde de yetkili makamlar覺n kendisini derhal g繹revden almas覺n覺 istedi. G繹k癟ek'in yarg覺lanmas覺 gerektiine vurgu yapan Akta, felaketlerin hesab覺n覺n sorulmas覺 gerektiini s繹yledi.

Akta'覺n ard覺ndan konuan SES Genel Sekreteri, Erkan S羹mer ise yak覺nda bula覺c覺 hastal覺klar覺n olaca覺na dikkati 癟ekti.

A癟覺klaman覺n ard覺ndan bidonlar覺n i癟inde Belediye'nin kap覺s覺na G繹k癟ek'e mektup b覺rakan Halkevleri 羹yeleri da覺ld覺lar.


Suyun zelletirilmesine Tepkiler B羹y羹yor!

4 Austos 2007 Cumartesi g羹n羹 Elektrik M羹hendisleri Odas覺 ve Kimya M羹hendisleri Odas覺 Ankara ubeleri son d繹nem 繹zelde b羹y羹k ehirlerde yaanan elektrik ve su kesintileri ve bunla ilikili k羹resel 覺s覺nma etkileri hakk覺nda bir bas覺n toplant覺s覺 d羹zenlediler.
A癟覺klamada; uzun s羹redir g羹ndemin k羹resel 覺s覺nma ile ilgili megul edildiine deinilerek d羹nyan覺n dengesinin bozulduu anlat覺ld覺. uan i癟in iki b羹y羹k sorun ile kar覺 kar覺ya olduumuzun alt覺 癟izilerek, bu iki sorundan ilkinin susuzluk dieri ise elektrik t羹ketiminin kar覺lanmas覺nda yaanan sorunlar olduuna deinildi. Birde bu iki sorundan 癟覺kar elde etmek isteyen 羹癟羹nc羹 bir sorunun varl覺覺na deinilerek, yetkililerin erken aamalarda 繹nlem almay覺p sorun yak覺c覺 bir bi癟imde halk覺n kar覺s覺na geldiinde de en k繹t羹 癟繹z羹m羹 dayatmakta ve bundan 癟覺kar salamakta olduu belirtildi.
Y覺llarca suyumuzun bol olduu d羹羹ncesiyle s羹rd羹r羹len hoyrat su t羹ketimi, tar覺msal sulamada kullan覺lan 癟a d覺覺 sulama y繹ntemleri, bitki 繹rt羹s羹n羹n yok edilmesi gibi nedenler bug羹n 繹n羹m羹ze bir 癟繹lleme faturas覺 koyulduu s繹ylenerek, zellikle Ankara ve 襤stanbul, sal覺kl覺 su konusunda iyi olmad覺覺na deinildi.
Su sorununun bilimsel y繹ntemlerle ele al覺narak su politikalar覺n覺n oluturulmas覺, tar覺msal sulama uruna doal hayata yap覺lan m羹dahalelerin sona erdirilmesi, d羹zenli bir su rejimi i癟in bitki 繹rt羹s羹n羹n ve orman alanlar覺n覺n gelitirilmesine y繹nelik ad覺mlar at覺lmas覺 acil olarak yap覺lmas覺n覺n acil olarak gerektii s繹ylenerek, Her alanda mevcut ileyii negatif y繹nde etkileyen 繹zelletirme ve sat覺 giriimlerinin nehirlerimize kadar uzanmas覺n覺n ise kabul edilemez olduu kaydedildi.
Elektrik sorununa da b繹yle bak覺ld覺覺 kaydedilerek, "enerji; ekonomik, ekolojik, kaliteli, eriilebilir, yerel olmal覺d覺r" dendi. Odalar a癟覺klamas覺n覺 "B羹t羹n bunlar olurken; baz覺 malum kesimlerin "n羹kleer zorunluluktur", "gizli eller n羹kleeri engelliyor" y繹n羹nde yapt覺klar覺 a癟覺klamalar bize hi癟 yabanc覺 deildir. Yapay krizlerle halk覺 tehdit edenleri ge癟mite g繹rd羹k, bug羹n de g繹r羹yoruz. Mevcut krizleri y繹netme konusunda yeterli olamayanlardan hesap sorulmas覺 gerekirken, f覺rsat覺 ganimet bilen 癟覺kar 癟evreleri, teknolojik ve ekonomik olarak hi癟bir ak覺lc覺 yan覺 olmayan, d覺a ba覺ml覺 ve y羹ksek riskli n羹kleer santral 繹nermektedirler. 400 Milyar Dolar d覺 borcumuzu daha da artt覺racak geri d繹n羹lmez maceralara s羹r羹klemek isteyenlere kar覺 halk覺m覺z覺 uyar覺yoruz: bu ganimet avc覺lar覺na inanmay覺n" diyerek bitirdi.
2007.08.11
Bu yaz覺 2666 kez okundu
Geri D繹n