| Tekstil 襤癟ileri L羹leburgaz'da Dernek Kuruyor
rg羹ts羹zl羹羹n en youn yaand覺覺 tekstil sekt繹r羹ndeki i癟iler L羹leburgaz'da dernek kurma 癟al覺malar覺n覺 balatt覺.

L羹leburgaz'daki 癟eitli fabrikalarda 癟al覺an bir grup tekstil i癟isi 5 Austos 2007 Pazar g羹n羹 saat 13.30'da, Petrol-襤 L羹leburgaz ubesi Toplant覺 salonunda, "Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei Giriimcileri” olarak bir bas覺n Toplant覺s覺 yaparak 癟al覺malar覺n覺 kamuoyuna a癟覺klad覺lar.
Giriimciler ad覺na Oral Melle癟 taraf覺ndan Bas覺n metni okundu ve a癟覺klamaya kat覺lan davetlilerin dernek hakk覺ndaki merak ettikleri sorulara cevap verildi.
Ayr覺ca tekstil sekt繹r羹ndeki i癟ilerin 繹rg羹tlenmesinin 繹n羹ndeki engellere de deinen giriimciler her eye ramen umutlu ve kararl覺 olduklar覺n覺 dile getirdiler.
Bas覺n Toplant覺s覺nda okunan a癟覺klamada 繹yle denildi;

"BASINA VE KAMUOYUA

Deerli bas覺n mensuplar覺, i癟i kardeler, dostlar覺m覺z merhaba. Hepiniz ho geldiniz.

"襤htiya癟lar, icatlar覺n anas覺d覺r” demi 羹nl羹 bir d羹羹n羹r. Bir grup tekstil i癟isi bug羹n burada her hangi bir icad覺 a癟覺klamak i癟in toplanmad覺k. Toplanmam覺z覺n nedeni; ihtiya癟lar覺m覺z, zorunluluklar ve 癟al覺ma hayat覺 i癟inde kar覺 kar覺ya kald覺覺m覺z sorunlar覺m覺z…
Tekstil sekt繹r羹n羹n 羹lkemiz ekonomisindeki yerini biliyorsunuz. 癟 milyonun 羹zerinde i癟i bu alanda 癟al覺覺yor. Her ne kadar "kriz”lerden bahsedilse de, d羹nya pazar覺ndaki pay覺n覺n b羹y羹d羹羹 ve ihracat gelirlerinde yeni rekorlar k覺r覺ld覺覺 a癟覺klan覺yor.
Bir sanayi ehri olan b繹lgemizde de tekstil sekt繹r羹n羹n yeri 繹nemlidir. Sadece L羹leburgaz'da 15 binin 羹zerinde tekstil i癟isi 癟al覺覺yor. orlu, erkezk繹y ve dolaylar覺n覺 da ele ald覺覺m覺zda 100 binin 羹zerinde insan bu alanda istihdam ediliyor.
Sekt繹r olarak gelirlerde her y覺l yeni rekorlar k覺r覺l覺rken biz tekstil i癟ileri
a癟覺s覺ndan bakt覺覺m覺zda durumumuz hi癟 de i癟 a癟覺c覺 deil. Her ge癟en g羹n gerek ald覺覺m覺z 羹cretler, gerekse 癟al覺ma koullar覺m覺z daha da k繹t羹lemekte.
"Sefalet 羹creti” dediimiz ey biz tekstil i癟ileri i癟in ger癟ek anlam覺n覺 buluyor.

Binlercemiz sigortas覺z, asgari 羹cretin bile alt覺nda 癟al覺t覺r覺l覺yoruz. Hatta 羹癟 milyonun 羹zerindeki tekstil i癟isinin 2,5 milyonu kay覺t d覺覺 癟al覺t覺r覺l覺p i癟i olarak bile g繹z羹km羹yor.
Ald覺覺m覺z 羹cretler d羹羹k olduundan karn覺m覺z覺 doyurabilmek i癟in 12 saatlik, 16 saatlik fazla 癟al覺maya mahkum ediliyoruz.
1850'li y覺larda tekstil i癟ilerinin m羹cadele ederek kazand覺klar覺 8 saatlik 癟al覺ma hakk覺n覺, 150 y覺l sonra bug羹n, arar hale geldik.
襤 kazalar覺na kar覺 g羹venlik 繹nlemleri al覺nmad覺覺 i癟in her y覺l y羹zlerce i癟i arkada覺m覺z sakat kal覺yor ve yaam覺n覺 yitiriyor.
S羹rekli kimyasal maddelerle i癟li d覺l覺 olmam覺za ramen sal覺k 繹nlemleri al覺nmad覺覺 gibi, hasta olunca viziteye 癟覺k覺p hastaneye gitmek bile su癟 oluyor.
"襤 g羹vencesi” denilen ey, tekstil sekt繹r羹 i癟in adeta kar覺l覺覺 olmayan bir
kavram. 襤 g羹vencemiz patronlar覺n, hatta vardiya amirlerinin iki duda覺 aras覺nda. Her g羹n onlarca i癟i, hi癟bir sosyal hakk覺 繹denmeden iten at覺l覺r.
Sorunlar覺n hepsini tek tek sayarak bitiremeyiz. Her g羹n iyerlerimizde onlarca sorunla kar覺 kar覺ya kal覺yoruz.
K覺sacas覺 "dert” 癟ok, "sorun” 癟ok…
"Banane” diyerek, duyars覺z kalarak da sorunlardan ka癟覺p kurtulam覺yoruz.

O zaman 癟繹z羹m nedir? Ne yapmam覺z gerekiyor?..
Patronlara bakal覺m; onlar覺 g羹癟l羹 yapan nedir? Sadece ellerindeki sermayeleri mi? Mal-m羹lk, servetleri mi?..
Elbette ki deil. 襤 ararken kar覺lat覺覺m覺z durumu hat覺rlay覺n. Sanki a覺z birlii yapm覺lar, kelimesi kelimesine ayn覺 s繹zleri duyar覺z.
Peki, nas覺l oluyor, nas覺l beceriyorlar bunu?..
Tabii ki 繹rg羹tl羹l羹kleriyle… Kendi aralar覺nda 繹rg羹tlenmiler. Dernek, oda, sendika vb. her t羹rl羹 繹rg羹tl羹l羹klere sahipler. D羹zenli toplan覺p, ortak politikalar belirleyip, ortak kararlar alabiliyorlar…
Bir de kendimize bakal覺m.. Milyonlar覺n istihdam edildii tekstil i癟isinden ka癟覺 sendikal覺?.. Yaad覺覺m覺z sorunlara kar覺 bizi bir araya getirecek hangi kurumlara sahibiz?..
Kelimenin ger癟ek anlam覺yla biz tekstil i癟ileri, parampar癟ay覺z. Bir grup sendikal覺 i癟i d覺覺nda, sorunlar覺m覺z覺 dile getirebilecek hi癟bir 繹rg羹tl羹l羹e sahip deiliz.
Patronlar kendileri, her alanda 繹rg羹tlenirken bizim 繹rg羹tlenmemizi engellemek i癟in de ellerinden geleni arkalar覺na koymazlar.
Neden?..
羹nk羹, 繹rg羹tl羹 olduumuzda nas覺l g羹癟 haline geldiimizi 癟ok iyi bilirler.
En beenmediimiz sendikalar覺n 繹rg羹tl羹 olduu i yerlerinde bile i癟ilerin 癟al覺ma koullar覺 daha iyidir. Bunu 癟oumuz bilir ama, gerek 繹rg羹tlenmenin 繹n羹ndeki zorluklar, gerekse bug羹ne kadar yaad覺覺m覺z olumsuz 繹rnekler, 繹dediimiz bedeller biz tekstil i癟ilerini 繹rg羹tl羹l羹klerden daha da uzaklat覺rm覺t覺r.
Ancak her eye ramen, sorunlar覺m覺z覺n tek bir 癟繹z羹m羹 var. O da yine biz i癟ilerin elinde.

繹z羹m; g羹癟 olmakt覺r.
G羹癟 olmak i癟in ise, "birlik” olmak gerekir.
Birlik olmak i癟in; RGTLENMEK…
襤te, Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei'ni bunun i癟in kurmak istiyoruz. Parampar癟a olmu biz tekstil i癟ilerini bir araya getirebilmek, bir g羹癟 oluturabilmek i癟in. Sorunlar覺m覺za g羹c羹m羹z yettiince 癟繹z羹m 羹retmek i癟in…

Tekstil 襤癟ileri Yard覺mlama ve Dayan覺ma Dernei, nas覺l bir dernek olacak?

Amac覺m覺z;
B繹lgemizdeki tekstil i癟ilerini dernek 癟at覺s覺 alt覺nda bir araya getirmek, birlik ve beraberliini salamak, bencilliin, bananeciliin, duyars覺zl覺覺n, apolitikliin hakim olduu tekstil i癟ilerinde bilin癟lenmeyi, duyarl覺l覺覺, dayan覺may覺 gelitirmek, her g羹n iten at覺lan, i arayan isizlerle dayan覺mak, i bulmalar覺nda, kar覺 kar覺ya kald覺klar覺 hukuksuzluklarda yard覺mc覺 olmak ve her t羹rl羹 sorunlar覺m覺za birlik, beraberlik ve dayan覺ma i癟erisinde 癟areler 羹retmektir.
"Eskiden…” diye balayan sohbetlerimizde "birlik vard覺, beraberlik vard覺, dayan覺ma vard覺…” diyerek ge癟mie 繹yk羹n羹r羹z.
"imdi” diye balayan sohbetlerimizde ise "bencilliklerden, duyars覺zl覺klardan,
olumsuzluklardan” bahsederiz.
Olumsuzluklar hangi boyut olursa olsun bizler umutluyuz, kararl覺y覺z.
Mevcut durumda her ne kadar 繹rg羹ts羹z de olsak, "sar覺 sendika”c覺lar覺n patronlarla el ele verip i癟ileri satmas覺 gibi olumsuz 繹rneklere de sahip olsak, ge癟mie bakt覺覺m覺zda bir癟ok olumlu tecr羹belere sahibiz. Tarihimizden, k羹lt羹r羹m羹zden, i癟ilerin ge癟miteki olumlu-olumsuz tecr羹belerinden dersler 癟覺kartarak, sorunlar覺m覺za hep birlikte 癟繹z羹mler 羹reteceiz.
襤htiyaca g繹re eitim, 繹rg羹tlenme, hukuk, i bulma vb. komisyonlar kurup bu komisyonlar arac覺l覺覺yla faaliyetlerimizi s羹rd羹receiz. Dayan覺ma Sand覺覺 kurarak ihtiyac覺 olana, zorda kalana yard覺m edeceiz.
Bug羹n bir grup tekstil i癟isi bir araya gelip dernek kurma giriimini balatt覺k.

Yar覺n sizlerin de kat覺l覺m覺yla bu ii baaraca覺m覺za inanc覺m覺z tamd覺r. imdiden hay覺rl覺 olsun…

TEKST襤L 襤襤LER襤 YARDIMLAMA VE DAYANIMADERNE襤 G襤R襤襤MC襤LER襤”
2007.08.11
Bu yaz覺 2765 kez okundu
Geri D繹n