Kitap
Kitaplar ve Broşürler
Dergi
Devrimci Sol
Çözüm
Mücadele
Kurtuluş
Vatan
Ekmek Ve Adalet
Ülkemizde Gençlik
DHKC-Gerilla